SAT GRS
   

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

โบว์ลิ่ง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่ 
 รอบที่ 3
09:00
จังหวัดเชียงใหม่
Official
คู่ผสม 
 รอบที่ 1
12:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
คู่ผสม 
 รอบที่ 2
16:00
จังหวัดเชียงใหม่
Official
ชายคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
19:30
จังหวัดเชียงใหม่
Official
รวม โบว์ลิ่ง  6 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 2
อุทัยธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
16:00
โรงยิมส์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  ชุมพร
 รอบแรก
09:00
สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1
สุรินทร์  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามหญ้าเทียม 1 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2
ปัตตานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:00
สนามหญ้าเทียม 1 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11:00
สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3
อ่างทอง  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Official
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล เทศบาลตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย
Official
รวม ฟุตบอล  6 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 2
สกลนคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 3
มหาสารคาม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 5
บุรีรัมย์  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.)   คู่ที่ 6
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 7
สมุทรสาคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นฟลายเวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 8
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นฟลายเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.)   คู่ที่ 9
สมุทรสาคร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 10
สระแก้ว  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 11
จันทบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 12
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 13
เชียงราย  vs  สงขลา
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 14
แม่ฮ่องสอน  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 15
สกลนคร  vs  ยโสธร
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.)   คู่ที่ 16
อำนาจเจริญ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  ระนอง
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 19
สุโขทัย  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13.00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นแบนตั้มเวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.)   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 21
พังงา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.)   คู่ที่ 22
ฉะเชิงเทรา  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 23
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 24
น่าน  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.)   คู่ที่ 25
ชลบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (เด่นห้า)
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  25 รายการ  
 
แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ในร่ม ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
น่าน  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:00
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ในร่ม ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
ชัยภูมิ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:30
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
ตรัง  vs  น่าน
 รอบแรก
16:00
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 2
จันทบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
16:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ในร่ม ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
เพชรบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
17:30
สนามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
พิจิตร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
17:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
สงขลา  vs  กระบี่
 รอบแรก
18:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer