SAT GRS
   

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา1
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา1
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
08:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
08:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดไกล - ชาย 
 ทศกรีฑา2
09:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างค้อน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
 ทศกรีฑา3
10:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดสูง - ชาย 
 ทศกรีฑา4
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดค้ำ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 ทศกรีฑา5
16:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 ทศกรีฑา5
16:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม กรีฑา  26 รายการ  
 
กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟสันติบุรี
Official
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟสันติบุรี
Official
บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟสันติบุรี
Official
ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกอล์ฟสันติบุรี
Official
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 1
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13.00
โรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
นครศรีธรรมราช  vs  พังงา
 รอบแรก
14.00
โรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  ลำพูน
 รอบสอง
14:00
โรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
15.00
โรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 19
ขอนแก่น  vs  กระบี่
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 14
อุบลราชธานี  vs  ปราจีนบุรี
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
เชียงใหม่  vs  สระบุรี
 รอบแรก
17.00
โรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
Official
รวม กาบัดดี้  7 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มบิน PL1 แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
 รอบสะสมคะแนน
07:00
ฝูงบิน 416
Official
ร่มบิน PF1M แบบแข่งความแม่นยำ (Precision) 
 รอบสะสมคะแนน
07:00
ฝูงบิน 416
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  2 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
ระยอง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
ปัตตานี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
สระบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
ระยอง  vs  ลำปาง
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
สุโขทัย  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 9
นครศรีธรรมราช  vs  สระบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 10
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
สุโขทัย  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 5
เชียงราย  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 6
อุดรธานี  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 7
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 11
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 12
นครสวรรค์  vs  ลำปาง
 รอบ RE
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 13
เชียงราย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 14
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
กาญจนบุรี  vs  เชียงราย
 รอบ RE
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
อุบลราชธานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
เชียงราย  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 8
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 8
ลำพูน  vs  ปทุมธานี
 รอบ RE
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 10
ปทุมธานี  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 7
ภูเก็ต  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
สุโขทัย  vs  นครพนม
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
สระบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  ระยอง
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
นครสวรรค์  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบแรก
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 2
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมชาย   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทท่ารำ (Kata) - ทีมหญิง   คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ร้อยเอ็ด  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สุโขทัย  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
พิษณุโลก  vs  ระยอง
 รอบแรก
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
อุบลราชธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
กระบี่  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 6
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
นครสวรรค์  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
ระยอง  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
กระบี่  vs  ลำพูน
 รอบสอง
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
สุโขทัย  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
กาญจนบุรี  vs  ลำพูน
 รอบ RE
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 7
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 8
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
พิษณุโลก  vs  สุโขทัย
 รอบชิงที่ 3
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
13:30
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 1
Official
รวม คาราเต้โด  73 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
อินไลน์เรสบุคคล 200 กม. ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ถนนบายพาส สันทราย-ดอยฮาง,สวนตุง-พระตำหนักดอยตุง
Official
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 2
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 3
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  ยะลา
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 6
ชลบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 7
กำแพงเพชร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 8
ชลบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 10
เชียงราย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 11
เชียงใหม่  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 12
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 13
ลำพูน  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 14
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 15
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 16
ยะลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 17
พิจิตร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 18
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 19
กำแพงเพชร  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 21
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 22
สุพรรณบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 23
ขอนแก่น  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 24
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 25
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 26
ขอนแก่น  vs  ลำพูน
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 27
นครปฐม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 28
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 29
ยะลา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 30
เชียงราย  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 31
ฉะเชิงเทรา  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 32
กำแพงเพชร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 33
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 34
เชียงราย  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 35
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 36
เชียงใหม่  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 37
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 38
ฉะเชิงเทรา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 39
ลำพูน  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 40
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 41
พิจิตร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 42
ยะลา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 43
ปัตตานี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 44
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 45
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 46
อำนาจเจริญ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 47
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 48
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 49
ฉะเชิงเทรา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 50
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 51
ลำพูน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 52
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 54
ยะลา  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 55
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 56
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 57
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 58
เชียงราย  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 59
อำนาจเจริญ  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 60
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย
Official
รวม ชักกะเย่อ  60 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 16 คน
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
 รอบ 16 คน
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 3
สมุทรสาคร  vs  เชียงใหม่
 รอบ 16 คน
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบ 16 คน
09:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  เชียงราย
 รอบ 16 คน
09:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบ 16 คน
09:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 16 คน
10:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 4
สมุทรสาคร  vs  นราธิวาส
 รอบ 16 คน
10:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบพบกันหมด
10:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  สงขลา
 รอบพบกันหมด
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  ราชบุรี
 รอบพบกันหมด
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  ขอนแก่น
 รอบพบกันหมด
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบพบกันหมด
11:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  มหาสารคาม
 รอบพบกันหมด
11:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 2
เชียงราย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบพบกันหมด
11:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 Play Off
12:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 Play Off
12:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  กำแพงเพชร
 Play Off
12:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 Play Off
13:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 Play Off
13:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  เชียงราย
 Play Off
13:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 Play Off
13:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 Play Off
13:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายบน  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   สายล่าง  คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สายบน  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
15:15
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   สายล่าง  คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
15:15
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  27 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
08:30
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
สงขลา  vs  จันทบุรี
 Play Off
08:30
โรงเรียนป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
ชัยนาท  vs  ลพบุรี
 Play Off
10:40
โรงเรียนป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 19
สงขลา  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
12:50
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
ขอนแก่น  vs  ลำพูน
 Play Off
12:50
โรงเรียนป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
 Play Off
15:00
โรงเรียนป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
Official
รวม ซอฟท์บอล  8 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 53
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 54
ราชบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 55
ตรัง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
ชลบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 57
ขอนแก่น  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 58
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 59
พัทลุง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 60
ศรีสะเกษ  vs  เชียงราย
 รอบแรก
15:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย P  คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs  นครพนม
 รอบสอง
16:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย Q  คู่ที่ 26
อุบลราชธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
16:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย R  คู่ที่ 27
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
17:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
Official
ตะกร้อชายหาด - ทีมเดี่ยวหญิง   สาย S  คู่ที่ 28
ชลบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
17:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ฝั่งหมิ่น)
Official
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 21
พัทลุง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10:00
โรงยิมส์เอนกประสงค์ รงเรียนเทศบาล 3 (ศรีทรายมูล)
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 22
ราชบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
10:40
โรงยิมส์เอนกประสงค์ รงเรียนเทศบาล 3 (ศรีทรายมูล)
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย C  คู่ที่ 23
กาญจนบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:20
โรงยิมส์เอนกประสงค์ รงเรียนเทศบาล 3 (ศรีทรายมูล)
Official
ทีมชาย (กติกาไทย)   สาย D  คู่ที่ 24
แม่ฮ่องสอน  vs  สงขลา
 รอบแรก
12:10
โรงยิมส์เอนกประสงค์ รงเรียนเทศบาล 3 (ศรีทรายมูล)
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
เพชรบูรณ์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
นนทบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
อุบลราชธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 14
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
กระบี่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 15
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:15
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
ระยอง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:15
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
ระยอง  vs  ตรัง
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
ประจวบคีรีขันธ์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:45
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:15
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
อุบลราชธานี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
12:25
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
ภูเก็ต  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 8
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 7
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 7
สงขลา  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 8
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม เทนนิส  27 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 2
พิจิตร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  ระนอง
 รอบแรก
09:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 7
แพร่  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
09:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 8
ปทุมธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 9
พิจิตร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
09:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 10
ปทุมธานี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 12
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 14
สุราษฎร์ธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
10:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 15
นครปฐม  vs  ชุมพร
 รอบแรก
10:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย P  คู่ที่ 16
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
10:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 18
เพชรบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 19
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 20
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 21
เพชรบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 22
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
10:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 24
นนทบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
10:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 25
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงราย
 รอบแรก
11:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 26
พิจิตร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
11:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 27
พิจิตร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 28
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
11:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 29
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 30
ระนอง  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 31
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
 รอบแรก
11:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 32
เชียงราย  vs  นครปฐม
 รอบแรก
11:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 33
สุโขทัย  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 34
นครปฐม  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
11:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 35
ชุมพร  vs  ระนอง
 รอบแรก
11:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 36
ชัยภูมิ  vs  เชียงราย
 รอบแรก
11:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 37
นครราชสีมา  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 38
เชียงราย  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 39
ชุมพร  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 40
สุพรรณบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 41
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 42
พิจิตร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 43
นครปฐม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 44
เชียงใหม่  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
13:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 45
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
 รอบแรก
13:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย P  คู่ที่ 46
สุราษฎร์ธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
13:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 47
ชัยภูมิ  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 48
นครปฐม  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 49
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 50
ภูเก็ต  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 51
พิจิตร  vs  เชียงราย
 รอบสอง
14:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 52
ภูเก็ต  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 53
สุโขทัย  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
14:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 54
เพชรบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
14:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 55
ระนอง  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 56
เพชรบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
14:20
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 57
สุโขทัย  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
14:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 58
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 59
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
หญิงเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 60
เชียงราย  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:40
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 61
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 62
พิจิตร  vs  เชียงราย
 รอบแรก
15:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 63
กรุงเทพมหานคร  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
15:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 64
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
15:00
อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  64 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 3
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 4
นครสวรรค์  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
สุโขทัย  vs  ขอนแก่น
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
ราชบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 1
ตรัง  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   คู่ที่ 2
ศรีสะเกษ  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
13:45
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
Official
รวม บริดจ์  12 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 31
อ่างทอง  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
09:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 32
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
10:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 33
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
12:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 34
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบสอง
13:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 35
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
15:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 36
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 85
เชียงราย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
18:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 93
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบสาม
18:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 94
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
18:20
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 86
กำแพงเพชร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
18:20
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 87
ยะลา  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
18:40
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 95
ตาก  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
18:40
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 96
นครปฐม  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
19.00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 88
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
19.00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 89
เชียงราย  vs  กาญจนบุรี
 รอบ 7-8
19:20
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 97
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 7-8
19:20
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 98
ศรีสะเกษ  vs  ระยอง
 รอบ 5-6
19:40
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 90
ศรีสะเกษ  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 5-6
19:40
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 91
นครราชสีมา  vs  จันทบุรี
 รอบชิงที่ 3
20:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 99
นครศรีธรรมราช  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบชิงที่ 3
20:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย 3X3   คู่ที่ 92
ยะลา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
20:20
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมหญิง 3X3   คู่ที่ 100
ตาก  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
20:20
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
รวม บาสเกตบอล  22 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 2
นครพนม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
คู่ผสม   สาย E  คู่ที่ 3
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 5
ตรัง  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 6
ร้อยเอ็ด  vs  เชียงราย
 รอบแรก
10:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 7
นครพนม  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 8
นนทบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
11:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 9
เชียงราย  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
11:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 10
อุดรธานี  vs  ระยอง
 รอบแรก
11:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 11
พระนครศรีอยุธยา  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
11:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 12
นครราชสีมา  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 15
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 13
นนทบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
12:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 14
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 16
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงคู่   สาย E  คู่ที่ 17
นนทบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
12:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงคู่   สาย F  คู่ที่ 18
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
12:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงคู่   สาย G  คู่ที่ 19
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงคู่   สาย H  คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  พะเยา
 รอบแรก
13:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
คู่ผสม   สาย D  คู่ที่ 21
นครพนม  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
13:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 22
เชียงใหม่  vs  สงขลา
 รอบสอง
13:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 23
ตรัง  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 24
ร้อยเอ็ด  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
13:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 27
นครพนม  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
14:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 25
นนทบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
14:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
คู่ผสม   สาย E  คู่ที่ 26
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
14:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 28
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 29
อุดรธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
14:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 30
นครปฐม  vs  ระนอง
 รอบสอง
14:30
สนามแบดมินตัน HP
Official
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 32
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
15:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 31
นนทบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
15:00
สนามแบดมินตัน HP
Official
รวม แบดมินตัน  32 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย 
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
09:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  ยะลา
 รอบคัดเลือก
09:02
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย 
สุราษฎร์ธานี  vs  ตาก
 รอบคัดเลือก
09:37
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย 
ปทุมธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
09:55
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
กาฬสินธุ์  vs  ยะลา
 รอบคัดเลือก
09:57
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
10:35
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
ปทุมธานี  vs  ชุมพร
 รอบคัดเลือก
10:55
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย 
แม่ฮ่องสอน  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
11:10
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง 
สตูล  vs  ปัตตานี
 รอบคัดเลือก
11:25
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง 
จันทบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
11:40
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง 
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
12:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
S น้ำหนักเกิน 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง 
บุรีรัมย์  vs  เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
12:18
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
13:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
บุรีรัมย์  vs  ยะลา
 รอบคัดเลือก
13:03
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
13:15
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย 
สุราษฎร์ธานี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบคัดเลือก
13:25
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
สุโขทัย  vs  ยะลา
 รอบคัดเลือก
13:38
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
กาฬสินธุ์  vs  ตรัง
 รอบคัดเลือก
13:47
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
สุรินทร์  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบคัดเลือก
14:04
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง 
บุรีรัมย์  vs  เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
14:08
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
กาฬสินธุ์  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบคัดเลือก
14:10
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
บุรีรัมย์  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบคัดเลือก
14:12
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
ฉะเชิงเทรา  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
14:20
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย 
เชียงราย  vs  ชุมพร
 รอบคัดเลือก
14:45
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบคัดเลือก
14:48
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
14:58
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
เชียงราย  vs  เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
15:20
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง 
ยะลา  vs  ปัตตานี
 รอบคัดเลือก
15:45
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
พระนครศรีอยุธยา  vs  กาฬสินธุ์
 รอบคัดเลือก
15:58
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
ชลบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบคัดเลือก
16:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบคัดเลือก
16:15
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย 
พัทลุง  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
16:44
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบคัดเลือก
16:45
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง 
ยะลา  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
16:46
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง 
ตรัง  vs  สุรินทร์
 รอบคัดเลือก
16:55
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย 
สมุทรสาคร  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบคัดเลือก
17:00
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย 
ยโสธร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
17:02
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
H น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย 
มุกดาหาร  vs  ตรัง
 รอบคัดเลือก
17:03
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย 
ปัตตานี  vs  ยโสธร
 รอบคัดเลือก
17:20
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
I น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย 
เชียงราย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
17:21
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม ปันจักสีลัต  40 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  นครนายก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
อุทัยธานี  vs  พะเยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
น่าน  vs  สิงห์บุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
ปราจีนบุรี  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
สระบุรี  vs  ลำปาง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ตรัง  vs  ปทุมธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
ร้อยเอ็ด  vs  พิจิตร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 9
นครนายก  vs  อุทัยธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่   คู่ที่ 10
น่าน  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 11
สระบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย