SAT GRS
   

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินจำลอง บินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A ท่าบิน P.14 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
เครื่องบินจำลอง บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์เชื้อเพลิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
เครื่องบินจำลอง บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์ไฟฟ้า 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
เครื่องบินเล็ก บินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D รุ่น Sport Class 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
เครื่องบินจำลอง เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
เครื่องบินจำลอง ประเภททีมรวมคะแนนสูงสุด จากจังหวัดเดียวกัน 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ฝูงบิน 416
Official
รวม กีฬาทางอากาศ  6 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
 รอบชิงที่ 3
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.) 
 รอบชิงที่ 3
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ชาย (4 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง 
 รอบชิงที่ 3
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย 
 รอบชิงที่ 3
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (30 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
Scrath 6 กม. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี
Official
รวม จักรยาน  10 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   คู่ที่ 81
นครราชสีมา  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
ทีมชุด - หญิง   คู่ที่ 82
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม เซปักตะกร้อ  2 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 54
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
รวม บาสเกตบอล  2 รายการ  
 
ยิมนาสติก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:45
โรงยิมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (นครเชียงราย) มัธยมต้น
Official
รวม ยิมนาสติก  4 รายการ  
 
ยูยิตสู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 4
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 5
ชลบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
เชียงราย  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
กระบี่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 9
เพชรบูรณ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
ศรีสะเกษ  vs  ชุมพร
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
ศรีสะเกษ  vs  กระบี่
 รอบชิงที่ 3
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงใหม่  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
พัทลุง  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   คู่ที่ 9
สมุทรสาคร  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
เชียงราย  vs  พะเยา
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 2
ชุมพร  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 3
สุรินทร์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 7
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 8
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 9
สุรินทร์  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 10
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 4
ลำพูน  vs  มุกดาหาร
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 5
ชุมพร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  ยะลา
 รอบแรก
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 15
ลำพูน  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 16
ชุมพร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 17
ปทุมธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 18
สุพรรณบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 11
สุพรรณบุรี  vs  สุรินทร์
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 12
เชียงราย  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 13
อุดรธานี  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 14
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 29
อุดรธานี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 27
สุพรรณบุรี  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 28
อุดรธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
ปทุมธานี  vs  กระบี่
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
สุพรรณบุรี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   สาย A  คู่ที่ 7
สุรินทร์  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   สาย B  คู่ที่ 8
ภูเก็ต  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 25
เชียงราย  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 26
สุรินทร์  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   คู่ที่ 10
เพชรบูรณ์  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 20
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
เพชรบูรณ์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 11
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
ชลบุรี  vs  มุกดาหาร
 รอบ RE
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
อุดรธานี  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
สุพรรณบุรี  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบชิงที่ 3
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 31
นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 32
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   คู่ที่ 11
เชียงใหม่  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 23
ลำพูน  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบ RE
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 24
ปทุมธานี  vs  ลพบุรี
 รอบ RE
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 33
ศรีสะเกษ  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 34
จันทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 35
ลำพูน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 36
ปทุมธานี  vs  ชุมพร
 รอบชิงที่ 3
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 21
สุรินทร์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ RE
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 22
จันทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบ RE
13:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 - 70 กก. - บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป - บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
ปทุมธานี  vs  ชุมพร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 - 77 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 37
ชุมพร  vs  สุรินทร์
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 - 85 กก. - บุคคลชาย   คู่ที่ 38
เชียงราย  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทจับล็อค (Newaza & BJJ) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป - บุคคลชาย   คู่ที่ 39
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่ผสม   คู่ที่ 16
ชลบุรี  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) - คู่หญิง   คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  เพชรบูรณ์
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ศูนย์ประชุมนานาชาติ HALL 3
Official
รวม ยูยิตสู  74 รายการ  
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภท 15 คน - ทีมชาย   คู่ที่ 19
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
Official
รวม รักบี้ฟุตบอล  1 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 73
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 74
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
รวม วอลเลย์บอล  2 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 43
จันทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 40
กรุงเทพมหานคร  vs  กาฬสินธุ์
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
Official
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer